Ydelser

Ydelser

Almen tandbehandling


Vi har to dygtige erfarne tandplejere i vores team, der er specialiseret til at undersøge og give dine tænder den tandrensning, der er den rigtige for dine tænder. Alle behandlingsplaner udføres i tæt samarbejde mellem tandplejere og tandlæger,

så vi kan opfylde dit behov på alle fagområder.

Begge tandplejere bruger lupbriller.Forebyggende behandling


Vores mission er at sørge for, at dine tænder er velfungerende og, at de omgivende væv som tandkød og knogle har bedst mulige forhold.

Vi vejleder og uddanner dig med den sidste nye viden inden for dette felt.Kosmetiske behandlinger


Vi lægger vægt påopfylde de kosmetiske/æstetiske behov, der måtte være. Et smukt smil giver velvære og skaber positive bånd imellem mennesker.

Vi er specialiseret i at fremstille smukke plastfyldninger og porcelænsarbejder.Plastfyldninger


Brugen af amalgam i tænderne er ret begrænset i dag. Amalgam indeholder kviksølv og kan med tiden medføre misfarvninger og forårsage revner i og knækkede tænder.

Fordelen ved plastfyldninger er, at man fjerner mindst mulig tandsubstans, og tænder med plastfyldninger har mindre risiko for at revne og knække.

Er dine tænder slidt, er det muligt at fortage en genopbygning med plastfyldninger. Plasten er i dag mere slidstærk og holder langt bedre end tidligere.

Vi er dygtige til at fremstille smukke og velfungerende plastfyldninger. Vi deltager løbende i kurser for at holde os ajour med nyeste behandlingsteknikker.Tandkrone


Hvis en tand er svag eller ikke kan repareres med almindelig fyldning for at opretholde et godt bid eller på anden måde er kosmetisk utilfredsstillende, skal den have en krone. En krone er en stærk "skal", der sættes ud over din egen tand.

Vi fremstiller kroner i forskellige materialer alt efter, hvad dine ønsker og behov er. Guldkroner, metalkeramiske eller fuldkeramiske kroner.

Der tages stilling og hensyn til det æstetiske og funktionelle behov og til den plads, der er det pågældende sted, og vi vejleder dig til at træffe den beslutning, der er rigtig for netop dine tænder.

Mangler der en eller flere tænder, kan løsningen for dig være at få fremstillet en bro til erstatning af disse tænder. En bro sidder fast på dine egne tænder og består af flere efter hinanden sammensatte kroner.Tandbro

Mangler der en eller flere tænder, kan løsningen for dig være at få fremstillet en bro til erstatning af disse tænder. En bro sidder fast på dine egne tænder og består af flere efter hinanden sammensatte kroner. Vi sørger for, at broen fungerer tilfredsstillende funktionelt og, at den kosmetisk passer til dine tænder.

Efter en grundig analyse med dertil hørende røntgenbilleder, vejleder vi dig til vælge den brokonstruktion, der passer til netop dine tænder. Der er flere forskellige materialer, man kan udføre broen i. Vi behersker alle former for brokonstruktioner, der findes i dag og holder os løbende ajourført med de behandlingsmuligheder, der findes.

Løsningen kan også være en indsættelse af et implantat. Se evt dette. Vi vejleder dig til at træffe den rigtige beslutning.Implantater


Har du på uheldig vis mistet en tand, er der mulighed for at erstatte denne med et implantat. Under sterile forhold indsættes en titaniumskrue det aktuelle sted og efter en individuel ophelingsperiode, påsættes der en fast, ny tand. Forud for implantatindsættelse sker der grundig analyse af den knogle, der skal bære implantater.

Et implantat skal plejes og passes ligesom en naturlig tand for at sikre, at det har længst mulig levetid i tandsættet. Vi kontrollerer løbende, om dit implantat har gunstige vilkår, og vejleder dig i den optimale hygiejne.Rodbehandling


Har du smerter fra en tand eller har knækket en tand uheldigt, kan det være nødvendigt at rodbehandle. Ved denne behandling fjernes det kompromitterede nervevæv efter de nyeste behandlingsprincipper, og herefter erstattes nervevævet med et vævsneutralt materiale.

Vi bruger ligesom under alle andre behandlinger lupbriller evt suppleret med specielt lys, elektronisk rodmålssøger, maskinelle rodfile til udrensningen og renser under hele seancen løbende med de anbefalede desinficerende væsker. Afslutningsvist desinficerer vi rodkanalerne vha FotoSan lysterapi.

Vi lægger vægt på smertefri behandling og har mange års erfaring i at opnå smertefrihed under behandlingen.

Nogle gange skal rodbehandling suppleres med antibiotika behandling.

Efter 1/2 - 1 år tages der kontrolrøntgen for at kontrollere rodbehandlingen. Er tanden helet tilfredsstillende op, forsynes den med en krone.

I helingsperioden efter rodbehandlingen dækker vi tanden over med en plastfyldning. Dette beskytter tanden maksimalt, indtil den får sin kronebehandling.


Skulle uheldet være ude, og en rodbehandlet tand knækker, så den ikke kan reddes, er det som regel muligt at erstatte tanden med en bro eller et implantat.Blegning


Mange af klinikkens patienter har med stor tilfredshed fået bleget/lysnet deres tænder. Blegning kan være en skånsom måde at opnå et æstetisk tilfredsstillende resultat. Vi står til rådighed for at vejlede dig, om blegning kunne være en god løsning for dig.

De bedste resultater, og den mest skånsomme metode, opnås ved at hjemmeblege. Blegegeleen bruges i et sæt individuelt fremstillede blegeskinner, som vi tager aftryk til på klinikken. Vi vejleder og uddanner dig i brugen af skinnerne og dosering af blegegeleen og kontrollerer løbende dine tænder i blegeforløbet.

Det er kun tandemalje, der kan bleges. Plastfyldninger kan ikke bleges. Nogle gange skal der udskiftes plastfyldninger efter blegeforløbet for at opnå et tilfredsstillende helhedsresultat.

Det er vigtigt at blege i de vågne timer. Sover man med skinnerne i munden synkes der blegemiddel, og dette er ikke hensigtsmæssigt.

En tandblegning kan gøres på en periode på 8-12 efter hinanden følgende dage.

Der er forskel på, hvor nemt tænder kan bleges.. De gule tænder er lettest at blege. Vi vejleder dig, inden du tager beslutning om at indlede et blegeforløb.Paradentose

Funktionelle smukke tænder skal sidde godt i en sund, stærk knogle

Ved alle regelmæssige undersøgelser kontrollerer vi dit tandkød og checker, om du har paradentose eller har risiko for at udvikle dette.

Paradentose kan være arveligt eller bakterielt betinget.

Regelmæssige tandlægebesøg, grundige tandrensninger i et interval, der passer til dine tænder og uddannelse af, hvordan du skal passe dine tænder og tandkød dagligt, kan forebygge, at du får paradentose.Kirurgi


Fjernelse af visdomstænder udføres med sidste nye teknologi under sterile forhold.

Indsættelse af et eller flere tandimplantater ligeså.Røntgen


På alle klinikker er der digital røntgen. Et røntgenbillede kan ses umiddelbart efter, det er taget ved stolen. Billedet gemmes digitalt i journalen.Udstyr


Vi lægger vægt på løbende at opdatere vores klinik med det nyeste tandlægeudstyr. Vi bruger lupbriller til alle vores tandbehandlinger. Dermed opnås større præcision og optimale resultater. Alle klinikker er fuldt digitaliseret, dvs vi har mulighed for at vise fotos af dine tænder på en skærm ved stolen. Dette kan synliggøre behandlingsbehovet og facilitere en behandlingsplan i tæt dialog med dig.

Vi har digital røntgen på klinikkerne med lav stråledosis og mulighed for at se billederne umiddelbart efter, de er taget.