Akut brug for tandlæge

Akut brug for tandlæge

Ring hurtigst muligt til klinikken. Vi tilbyder smertelindrende behandling samme dag.

Der kan dog forekomme ventetid. Der afregnes kontant efter endt besøg.

Er du kommet til skade og har knækket en tand så rens området med vand for at fjerne snavs. Opbevar tanden eller fligen i mælk/vand og medbring denne til tandlægen.

Rens endelig ikke selv tandstykket, da dette skal gøres overordentligt skånsomt.

Har du slået en tand helt ud, da anbefales det at opbevare tanden i munden. Sæt den endelig IKKE på plads selv.

Har du bidt dig i tungen eller læben stoppes blødningen ved at holde en ren klud på med et fast pres. Kulde mindsker en eventuel hævelse. Hvis blødningen ikke stopper, opsøg da din tandlæge eller skadestuen.

Har du brug for akut tandlægehjælp uden for vores åbningstid, henviser vi til:


Københavns Tandlægevagt

Oslo Plads 14

2100 København Ø

Tlf.: 35 38 02 51


Der er åbent for nødbehandling alle aftener kl 20.00-21.30,

samt lørdag, søndag og helligdage kl 10.00-12.00


Husk at medbringe dit sygesikringsbevis og vær opmærksom på, at der er kontant afregning.

Københavns Tandlægevagt

Tlf.: 3538 0251