Ny patient

Ny patient

Velkommen


Vi har åbent for patienttilgang og er glade for, at du har valgt at blive patient hos os.

Første gang du kommer på klinikken, bruger vi ekstra tid på at undersøge dine tænder og lytte til dine behov og ønsker. Du må meget gerne komme 10 min. før aftalt tid, så vi kan oprette dig som patient hos os.

Medbring sygesikringsbevis samt evt medicinkort og medicinsskema.

Efter at du har udfyldt et helbredsskema med tilhørende oplysninger om evt medicinforbrug, undersøger vi grundigt dine tænder og dit tandkød. Supplerende røntgenundersøgelse og rekvisition af tidligere journalmateriale og tilhørende røntgen gør det muligt for os at komme med en behandlingsplan og et dertil hørende behandlingsoverslag.

Det kan være en fordel for dig, hvis du er medlem af

sygeforsikringen Danmark.

Vi vejleder dig gerne om, hvilken gruppe, det er mest fordelagtigt for dig at være medlem af.

Alle vores instrumenter og roterende maskiner vaskes og steriliseres mellem hver behandling. Vi bruger steriliserede instrumenter eller engangsartikler. Klinikken kører et kvalitetssikringsprogram dagligt.

I følge overenskomsten med den offentlige sygesikring, skal patientandelen af regningen betales umiddelbart efter endt behandling. Betalingen kan ske kontant, med Dankort eller Mobilpay.

Ved større længerevarende behandlinger betales der indledningsvist et beløb svarende til 50% af den samlede forventede behandling og herefter acontobeløb, så indbetalingerne følger den udførte behandling.

Ved overskredet betalingsfrist pålægges rykkergebyr.

Restancer sendes til inkasso. Samtlige udgifter hertil betales af patienten.

Link til mere om tænder: